Trang chủ Tags Câu chuyện cuộc đời

Tag: Câu chuyện cuộc đời

Câu chuyện cuộc sống của bạn nói lên điều gì?

Trong cuốn “The White Album” của mình, Joan Didion nổi tiếng đã viết “Chúng ta tự kể cho mình những câu chuyện để sống”. Bởi...